دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان

با عنوان : مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

استاد راهنما:

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلی

استاد مشاور:

دكتر علی پورقصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات پژوهش.. 2

ج) فرضیات… 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف پژوهش.. 3

و) روش پژوهش.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق بشر و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت… 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق بشر يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي کيفري.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت… 39

گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.. 40

گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك… 43

گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق طرفداری کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای طرفداری از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : معضلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص…. 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق بشر.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت… 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق بشر  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک… 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق بشر.. 73

گفتار اول: حق طرفداری برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق بشر.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق بشر در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت… 83

گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84

گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرین غیرقانوني.. 85

مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني   96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات… 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و پایان نامه ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر گردیده می باشد. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. پس هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به گونه عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می گردد. در این بین بیگانگان قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درمورد پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین اظهار می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح می باشد که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر گردیده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن می باشد مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق بشر دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق بشر شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده می باشد. که در سند اخیر جرم قاچاق بشر که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و طرفداری از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق بشر، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.

مقدمه:

الف: طرح مسأله

در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده می باشد که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. یعنی زیرا بیگانگان بایستی از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح می باشد که در اینجا بعضی نابرابری ها مجاز می باشد و آن در جایی می باشد که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن می باشد استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی می باشد که بر این اساس یک کشور بایستی در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی بایستی رعایت گردد، مانند؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع گردد. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم می باشد را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به گونه علنی رسیدگی گردد. دولت پذیرنده در همه حال بایستی تساوی میان اتباع و بیگانگان را پیش روی قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل گردد.

در پایان نامه ی پیش رو کوشش شده می باشد به حقوق بیگانگان پرداخته گردد و مطالعه گردد کدامیک از تئوری های ذکر گردیده درست تر و در این خصوص چه منابعی هست؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت طرفداری از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق بشر) چیست و چگونه بایستی این حقوق به اجرا گذاشته گردد تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟

 ب) سؤالات پژوهش

در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:

  1. آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می گردد و آیا بیگانگان نیز مشمول طرفداری ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
  2. در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق بشر طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع طرفداری هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده می باشد؟
  3. آیا طرفداری های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای طرفداری مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً طرفداری از قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟

ج) فرضیات

در پاسخ به پرسش های اصلی این پژوهش، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:

  1. اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و غیر از در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
  2. طرفداری های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق بشر، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به علت های موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
  3. به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق بشر، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از بعضی نقایص در این زمینه رنج می برند.

 د) سوابق

شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر

تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق بشر و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده می باشد که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن می باشد که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای کوشش شده می باشد از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.

 ه) اهداف پژوهش

  1. مطالعه تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق بشر
  2. مطالعه ضمانت اجرای این تعهدات
  3. ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه

و) روش پژوهش

روش معمول کتابخانه ای می باشد. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی بهره گیری شده می باشد. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***