دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

با عنوان :  مطالعه تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پايان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان

مطالعه تأثیر اسموپرایمینگ

بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

استاد راهنما

دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور

دکتر علیرضا دشتبان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: مطالعه منابع و کلیات
1-1-گلرنگ 6
1-1-1-خصوصیات گیاهی 6
1-1-2-سازگاری 8
1-1-3-تناوب زراعی 8
1-1-4-کودشیمیایی 8
1-1-5-تاریخ کاشت 8
1-1-6-کنترل علفهای هرز 9
1-1-7-آفات وامراض 9
1-1-8-برداشت 10
1-1-9-موارداستفاده 10
1-1-تنش های محیطی 10
1-2-تنش خشکی 11
1-2-1- ساز و کارهای تحمل در برابر تنش خشکی 11
1-2-1-1-اجتناب 12
1-2-1-2-تحمل 13
2-1-تاثیرخشکی برگیاهان 13
2-2-پیش تیمار بذر 17
1-4-پرایمینگ 19
2-2- تاثیرپرایمینگ 20
2-2-1-تاثير پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار اوليه گياهچه 20
2-2-2- تاثيرپرايمينگ بذربرافزايش محصول دانه و بيوماس 21
2-2-3- پرايمينگ بذر و زودرسي 23
2-2-4- تأثیر پرايمينگ بذر در بهبود رفتار جوانه‌زني تحت شرايط تنش‌هاي محيطي 24
2-2-5-تاثيرپرايمينگ بذربر بهبود كارايي مصرف آب 24
2-2-6-تاثيرپرايمينگ بذربركاهش خسارات ناشي ازعوامل بيماري‌زا 25
2-2-6-1-تأثیر تغييرات بيوشيميايي درمقاومت به بيماري‌ها در بذور پرایم شده 25
2-2-6-2-پرايمينگ بذر و اختلال در انطباق فنولوژيكي عوامل بيماري‌زا
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید